Ćwiczenia online

Dodaj mlektury.pl do białej listy adblockera. Dzięki!

matematyka pp: 2015 J. pol. test: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | J. ang. pp: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | J. ang. pr: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | J. niem. pp: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 J. niem. pr: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015|

Kalendarium maturalne w roku 2016/17

od 1 do 30.09.2016 termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych (załącznik 1a_N) oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
30.09.2016 termin złożenia deklaracji maturalnych
X-XI.2016 matury próbne
07.02.2017 termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego
04.03.2017 ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego
20.04.2017 termin złożenia do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji
28.04.2017 zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Więcej dat dotyczących egzaminów–>

Arkusz egzaminacyjny

Matura to egzamin wieńczący 12-13 letnią pracę szkolną.
Egzamin odbywa się w maju w kilku etapach (pisemnym i ustnym). Matura w tej formie po raz pierwszy odbyła się w 2005 r. Arkusze z poprzednich egzaminów mogą posłużyć do ćwiczeń. Znajdziecie je na stronie. Tutaj przykładowy arkusz z języka polskiego w nowej formule z 2015 r.

Matura 2015 j. pol. - arkusz

Matura 2015 j. pol. – arkusz

Zobacz arkusz –>